Buď s těmi, kteří tě milují

Buď s těmi, kteří tě milují bezpodmínečně...
ne s těmi, kteří tě milují pouze, když se jim to hodí.


Lidé, kteří nás mají rádi jenom někdy, tedy jen když splníme nějaké jejich představy,
nejsou hodni toho, aby byli v našem životě. Pokud nás totiž někdo neumí přijímat
bez podmínek, tak nás nemá skutečně rád.

Podmínečná láska není skutečná láska, jen se za ní maskuje.

Máme pocit, že si lásku musíme něčím zasloužit, že musíme někým být,
a nějak se chovat, aby nás druzí měli rádi.

Láska si ale neklade podmínky a ultimáta, to je jen lidské vypočítavé Ego,
které se za ni vydává.


Můžeme si najít partnera, který nevyužívá ultimáta a požadavky
ke svému prospěchu, a umí nás přijmout jako úžasnou
lidskou bytost.