Jen ty nejklikatější a nejstrmější trasy nás zocelí a posunou...

Co opravdu stojí za to, není snadno dosažitelné.
A co je snadno dosažitelné, obvykle nestojí za to.


Občas nás napadají myšlenky typu, “život je těžký” nebo “proč zrovna já.”
Nikdo ale netvrdil, že skutečné žití je vždy snadné. Ke každému přicházejí momenty,
které nikdy nemůže předvídat, a je třeba se jim umět přizpůsobit.

Opravdu hodnotné věci, vždy budou vyžadovat naše úsilí k tomu, abychom
jich dosáhli. Nemluvím pouze o hmotných statcích, ale o čemkoliv,
co má hlubší význam.

Když něco dostaneme zdarma, tedy bez toho, abychom museli vyvinout úsilí,
méně si toho vážíme. To jsem si mnohokrát ověřil sám na sobě v praxi.

Nehledejme snadné cesty životem. Budujme v sobě sílu, abychom zvládali ty
nejklikatější a nejstrmější trasy. Ty nás zocelí, ty nás posunou a ty stojí za to!