ZASTAV SE, Z HLUBOKA DÝCHEJ, UVOLNI SE..

ZASTAV SE, Z HLUBOKA DÝCHEJ, UVOLNI SE..
Smyslem toho, co se nyní na Zemi děje, i následujících událostí a procesů, je evoluce individuálního vědomí, proměna kolektivního vědomí, změna paradigmatu, tedy toho, jak vnímáme sebe samé, druhé, jednotlivé aspekty života na Zemi i mimo ni ????✨????????..
V praktickém slova snyslu se tato realita vytvořila v následku neudržitelnosti a velkého nesouladu postojů a přesvědčení masy lidí žijících na Zemi vůči sobě, druhým bytostem, vůči Zemi.
Nechejme TV ???? vypnutou, nevěnujme pozornost masmédiím, odpojme se od záměrně vytvářeného a udržovaného systému strachu‼️
Použijeme tento čas k přehodnocení našich přesvědčení.
Uvědomujme si, z jakého aspektu v nás vychází naše pocity, myšlenky, slova, činy.. Je to z rozumu, STRACHU a nedůvěry?
Či reagujeme z prostoru LÁSKY, důvěry a respektu v nás?
Uvolněme se ze sevření myšlenek našeho rozumu, z přetlaku levé analitické hemisfery, jež nám předkládá jen to, co zná a tvoří obavy z toho, co nezná ????
Nasměrujme naši pozornost k pocitům, vjemům, ke tvoření, k naší intuicí a tedy k pravé mozkové hemisféře, jež má schopnosti přesahovat rámec toho, co zná rozum..
Náš mozek potřebuje vytvořit souladnou vnitřní rovnováhu.
Směrujme naši pozornost k důvěře v sebe, ke svým silným stránkám, ke svým talentům, ke své specifické kráse. Zároveň přijmeme své stíny a slabé stránky transformujme ve svůj prospěch
????❤️
Podívejme se, zda jsme se pod vlivem pohodlnosti nezastavili v našem nazírání na sebe a na svět.
Otevřeme se s odvahou změnám postojů ve všech aspektech našeho života...
Otevřeme se tomu, že věci mohou být jinak, než nás učili, než známe, než uvádí média.
Otevřeme se vlastní moudrosti, vlastním zdrojům, vlastní síle..
Otevřeme se svému srdci ❤️, tančeme ????, radujme se ????, hrajme si ????, zpívejme ????, tvořme ????????
MILUJME❣️
Jitka Třešňáková