CIT

Víš, citliví lidé jsou takoví. Cítí dvojmo, cítí dříve... Protože přesně krok před jejich tělem kráčí jejich duše...