CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠE VZTAHY...

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠE VZTAHY...
 
Pokud chceme skutečně poznat sebe samé, je dobré naučit se k tomu využívat zrcadlo našich vztahů.
Zorientovat se v tom, co o nás naše vztahy vypovídají, nám také velmi pomůže k tomu, abychom v nich dokázali být spokojení a obklopovali se lidmi, se kterými budeme spolupracovat a nikoli bojovat.
 
Své vztahy si sami vybíráme a tvoříme a to, jak se v nich cítíme, je odrazem toho, jak se cítíme uvnitř sebe sama. To, jak se k nám chovají druzí, vždy odráží, jak se k sobě chováme my sami.
 
Můžeme často všimnout například při změně kolektivu – jako je přechod do nové školy, práce, nového partnerského vztahu. Pokud se my sami nezměníme a změníme pouze prostředí, často se velmi brzy nacházíme ve velmi obdobných vztahových situacích, jako předtím. Naopak pokud změníme něco uvnitř v sobě, určitý postoj či úhel pohledu, nemusíme často ani změnit vnější prostředí a najednou se cítíme úplně jinak.
 
Například ti, co nerespektovali náš názor, se o něj najednou zajímají, přestávají se k nám chovat přezíravě apod.
Někdy je změna prostředí, např. pracovního, nutná, ale v novém už se vše odvíjí zcela jinak.
 
TEDY TO, JAK VYPADAJÍ NAŠE VZTAHY, ODRÁŽÍ, JAKÝ JE NÁŠ VZTAH K SOBĚ SAMÝM.
 
Proto se lidí často ptám:
Opustil vás někdo? V čem jste vy opustili sami sebe?...
Okradl vás někdo? V čem se vy sami ve svém životě okrádáte?
Máte pocit, že vám někdo brání v tvořivosti? Čím si vy sami bráníte v tvorbě?...
Myslíte, že vás partner podvádí? Máte vy dostatečnou hodnotu pro sebe samé, myslíte si, že má důvod, abyste pro něj byli jedineční?
Dluží vám někdo? V čem dlužíte sami sobě? A takto by se dalo pokračovat. A potom hledáme... a většinou nacházíme nečekané souvislosti…
 
Aby nám toto fungovalo, musíme si uvědomit, že naše optika ve vztazích je často velmi omezená. Pokud si vytvoříme určitou zkušenost, očekáváme, že to takto funguje všude... Vybíráme si nevěrné partnery a většinou to tak mají i naše kamarádky, zgeneralizuje se to tedy v tvrzení... „všichni muži jsou takoví“...
Ale je známý fakt, že pokud někdo bere drogy, první, co hledají terapeuti, je, jak jej dostat z jeho každodenních vztahů. Takový člověk totiž většinou žádné jiné lidi než narkomany a dealery mezi kamarády nemá. Vidí často i okolní svět optikou, kde žádní jiní lidé ani skoro nejsou a pokud ano, tak jsou nudní a nezajímají ho.
A takto to funguje ve všem.
 
Je to právě proto, že to, co vidíme okolo sebe, odráží naše očekávání a naše vnitřní přesvědčení o světě a realitě. A to, že pak je taková také naše další zkušenost, nám potvrzuje, že to tak je, a myslíme si, že to nelze změnit, protože svět je prostě takový. Nevidíme ale, že svět je takový, protože ho takový spolutvoříme.
Pokud však toto prohlédneme a zvědomíme, zjistíme, že si své vztahy můžeme tvořit svobodně mnohem více, než si myslíme.
 
Jitka Třešňáková
 
Z témat ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
 
Může jít o obrázek 1 person a text