SYSTÉM ČAKER

SYSTÉM ČAKER A JEJICH SPOJITOST S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

Aplikace METAMORFNÍ TECHNIKY působí na jemnohmotné úrovně člověka Jednotlivé etapy prenatálního vývoje, jejichž paměť je uložena podíl páteře, přesně odpovídají jednotlivým energetickým centrům – čakrám. Při aplikaci METAMORFNÍ TECHNIKY, tedy při stimulaci reflexní zóny páteře na nohou, dlaních a hlavě tedy nejsou zpracovávány pouze jednotlivá prenatální období, ale dotýkáme se též jemnohmotných oblastí, které mají účinek na celý lidský organizmus, postoje a vlastnosti. Co jsou to čakry?

 

Systém čaker je převzat ze starých čínských zápisů. Je to nauka o jemnohmotných energetických regulačních centrech, která v lidském organizmu rozvádí vitální energii a plní další úkoly. Tato energetická centra jsou uložena podél páteře a vyzařují v podobě jakýchsi kónických kuželů na přední a zadní straně trupu s vrcholy na linii osy páteře.

 

Na funkci jednotlivých čaker se blíže podíváme v následujících příspěvcích.

 

a2642t

 

 

Čakra je otevřená tehdy, je-li plně rozvinuta její funkce. Čakra však může být otevřena také pouze částečně či dokonce zcela uzavřená. V takovém případě je její funkce rozvinuta jen částečně nebo není rozvinuta vůbec. Důvodem mohou být nezpracované zkušenosti z tohoto či jiného života, které rozvinutí čakry a volný průchod energie skrze ni zablokovaly.

Zcela otevřená čakra svědčí o tom, že bylo již vykonáno mnoho vnitřní práce v oblasti, která se k ní vztahuje. Mnozí lidé mohou mít otevřenou jen jednu čakru, a otevřenou nemusí mít dokonce vůbec žádnou, protože očištění a otevření jedné jediné čakry může někdy představovat práci na celý život. Ale taková práce se vždy vyplatí, protože otevření čakry je vždy požehnáním.

Starší duše, které mají za sebou již více životů, bývají lidé, kteří mívají otevřeno nejvíce čaker. Ale všechno má svůj čas a kromě toho rychlost a hektičnost našeho dnešního západního způsobu života nemá na tuto energetickou rovinu žádný vliv a nemá pro ni ani pochopení.

Stejně, jako není možné urychlit růst stromu, potřebuje i člověk a jeho jednotlivé čakry čas k dozrání.

Jednotlivé čakry jsou si rovnocenné a žádná z nich by neměla být vynechávána či zanedbávána. Každá čakra má v lidském energetickém systému svou nezastupitelnou a speciální roli. Obvykle probíhá vývoj čaker od té nejspodnější k té nejvyšší, ale i zde se vyskytují individuální rozdíly.

.

Jednotlivé čakry a jejich význam

Než se v dalších příspěvcích podíváme na význam jednotlivých čaker, zde je jejich přehled:

 

První čakra: Základ, základní vitální energie, pud sebezáchovy, porod, spojení se Zemí.

 

Druhá čakra: Reprodukční orgány, vnitřní dítě, naše spojení s rodinou a partnerem, citlivá sexualita, celková citová oblast a radost ze života.

 

Třetí čakra: Vlastní hodnota, nefiltrované emoce, sebeprosazení, naše místo ve světě a naše dávná moudrost.

 

Čtvrtá čakra: Schopnost vcítit se, schopnost milovat, sebeláska.

 

Pátá čakra: Obětavost, kreativita, umění vyjádřit to, co se nalézá v srdci.

 

Šestá čakra: Vnitřní vědomí, intuice, bystrost, jasnozřivost.

 

Sedmá čakra: Spojení s vševědoucí částí naší duše, spojení s nebem.

.

Autor článku: Kniha „Jemná masáž – Metamorfní technika“ a Jitka Třešňáková