ČTVRTÁ ČAKRA 💚 ... A SPOJITOST JEJÍ FUNKČNOSTI S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

🟢 Čtvrtá čakra je také nazývána a známa jako čakra „srdeční“.
V systému čaker zaujímá centrální postavení, protože se nalézá přesně v jejich středu. Vztahuje se k naší schopnosti vcítění se, pociťovat lásku k sobě samému i k ostatním lidem, ke zvířatům, k přírodě anebo třeba i k věcem, soucítit a bezpodmínečně dávat a milovat.
🟢 Příslušná věta zní: „CÍTÍM.“
🟢 V aspektech utváření energetického systému člověka a jeho základní matrice psychického, emocionálního a fyzického nastavení souvisí funkčnost čtvrté čakry s momentem prvních pohybů plodu, tedy s událostmi, jež plod a jeho matka prožívají kolem 14. až 20. týdne těhotenství.
Je to období, kdy dotvořené fyzické tělo prožívá první pohyby.
Na fyzické úrovni souvisí s tímto obdobím hruď, plíce, srdce, na energetické úrovni 4. čakra, citlivost, empatie, schopnost milovat sebe a druhé.
Tento moment ovlivňuje také stav ženského principu v nás, a tedy také schopnost přijetí.
Blok vytvořený v tomto období prenatálu může na úrovni fyzické provokovat problémy s orgány na hrudi, na úrovni jemnohmotné citovou uzavřenost.
🟢 Čtvrtá čakra souvisí s přírodním elementem vzduchu💨
🟢 Zatímco spodní tři čakry mají samy své vlastní zájmy a potřeby, u této čakry dochází poprvé k otevření směrem ven k ostatním lidem a okolí, pryč od vlastní osoby.
Prostřednictvím srdeční čakry máne schopnost se vžít do jiných lidí, cítit a vnímat energii. Na základě této schopnosti srdce jím vždy proudí veškerá lidská léčivá energie.
Proto je v systému čaker srdce tím největším léčitelem, který harmonizuje negativní energii a umí ji přeměnit v energii pozitivní.
🟢 Harmonická čakra
Jestliže tato čakra vibruje harmonicky, jsme požehnáni sebeláskou a láskou ke svému okolí.
Cítíme se napojeni na univerzální proud lásky a kouzlo této láskyplné energie plyne lehce směrem ven a uchvacuje a přibližuje naše okolí.
Lidé s otevřenou srdeční čakrou působí na druhé lidi blahodárně a často se rozhodnou, že svůj léčitelský potenciál dají k dispozici ostatním.
Když je srdeční čakra zcela otevřená, stává se člověk jasně cítící, což znamená, že může buď svýma rukama, které jsou k srdeční čakře přiřazené, nebo i samotným srdcem cítit energie. Může pociťovat, jak se daří jiným lidem, i když mu to nesdělili. Takový člověk, jako by měl v sobě anténu, zaměřenou na druhé a je pro něj tedy zcela snadné se svými bližními navázat kontakt.
V našem západním světě se takováto schopnost vyskytuje jen velmi zřídka, obvykle lidé uznávají pouze to, co je zřetelně viditelné. Svět pocitů bývá často odmítán či zanedbáván. V případě bezpodmínečné lásky, která proudí v ideálním případě srdeční čakrou, nejde o výhody nebo o to, co to jednomu přinese, ale jde o lásku samu o sobě, o lásku, kterou přetéká srdce a která se poté rozlévá všude a po všem, s čím se setká. Tím míním lásku a náklonnost, která nedává proto, že by očekávala, že obdrží něco zpět, ale jednoduše proto, že ten pocit je v onu danou chvíli pravdivý a láska proudí bez jakéhokoliv očekávání, pouze z čiré radosti z dávání.
Lidé se zcela otevřenou srdeční čakrou se velice podobají dětem, ale vypočítavý svět posuzuje takto vysoce vyspělou lásku často jako životu vzdálenou a dětinskou, ne-li dokonce pošetilou. Ale jak stojí v Bibli: „…nebudete-li jako děti…“. Čtvrtá čakra se tedy zabývá všemi těmito energiemi.
U lidí, kteří mají značně rozvinutou srdeční čakru, ale zdaleka již ne tolik třetí čakru soláru, bývá snadno zneužívána jak jejich ochota pomáhat, tak i jejich štědrost. Jinak je ale otevřené srdce požehnáním pro všechny zúčastněné.
🟢 Disharmonická čakra
Právě proto, že u srdeční čakry se jedná o soucitnou lásku, velice snadno se tato čakra zatíží zkušenostmi, kvůli kterým je tato láska odmítána, či naopak využívána. Ty „ach, tak nádherné“ pocity srdce se zatemní a vzniknou bloky a zatvrdnutí, které mohou sestávat ze silných vrstev strachu, bolesti či také nenávisti a vzteku.
Kvůli nezpracovaným zkušenostem a zklamáním přestane být však tato všeobjímající láska pociťována a vnímána. Člověk se cítí odříznutý od univerzálního proudu lásky a s velkými problémy navazuje láskyplné vztahy s ostatními lidmi. Se zoufalým voláním po lásce zůstává pozadu a tolik postrádanou lásku se snaží získat například manipulací nebo mocenskými hrami. Pokus, získat takto lásku od ostatních, mu pravděpodobně vyjde jen stěží a dotyčný zůstává prázdný a sám. Ovšem pocity stísněnosti, vnitřního ochuzení a obavy všeho druhu ho provázejí dál.
Nápravou by mohlo být poznání, že skutečný proud lásky, který člověka doopravdy vyživuje, je jeho vlastní proud, který se ovšem odráží v lásce jeho bližních k němu.
🟢 Harmonizace čtvrté čakry
Abychom zharmonizovali tuto čakru, je vždy nejprve nutné dovolit proniknout na povrch staré bolesti a slzám, a stejně tak i dalším pocitům, jakými jsou vztek a nenávist. Jedině odstraněním těchto starých pocitů a traumat mohou být harmonizovány a vyléčeny staré rány. Poté se může zraněné srdce opět otevřít a může jím opět volně protékat vesmírný proud lásky.
Potřeba lásky je utišena znovuobjevením proudu lásky ve vlastním srdci. A protože je jí tolik, je možné se o ni podělit i s ostatními lidmi a společně s nimi tuto lásku oslavit. Člověk se poté cítí obohacen a nasycen ve všech oblastech. Srdce rozpíná svá křídla, život je lehký a snadný.
K aktivaci srdeční čakry přispěje i procházka v přírodě, potěšení z pozorování květin nebo obklopení se dětmi.
Komu by se nezachvělo srdce při pohledu na malé děti?
K harmonizaci srdeční čakry je možné využít i zelenou a růžovou barvu.
🟢 Uzdravení srdce a harmonizaci funkčnosti energetických centrer – čaker podporuje a srovnává aplikace METAMORFNÍ TECHNIKY, jenž přivádí celý energetický systém, jež je základem celé struktury člověka, do svého plného potenciálu.
🟢 Z naší vědomé péče o tělo InspiralaBODY odpovídá čtvrté čakře aromaterapeutická linie VÍLY 🧚‍♂️, která ji harmonizuje.
Jitka Třešňáková
Může jít o malůvku 2 lidé