TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ

🍀 Pečujme o své tělo, duši a mysl.
🍀 Nikdy si nestěžujme na problémy. Situace v životě berme jako výzvu.
🍀 Nechejme odejít lítost, která nás tíží,
nechejme za sebou minulost, protože i tak se nezmění.
🍀 Žíjme přítomností a nepřemýšlejme příliš o budoucnosti.
🍀 Postarejme se, aby se naše talenty stali naší prací.
🍀 Pracujme pro život, nežijeme pro práci.
🍀 Sem tam si hrajme s dítětem, nebo jako děti... Je to nejlepší způsob, jak ulevit zátěži dospěláckého života 😉 .
🍀 Užívejme si okamžik, aniž bychom příliš mnoho přemýšleli o následcích.
🍀 Pokud někoho milujeme, dejme mu všechnu svou lásku. Nedovolme svému rozumu a své racionalitě, aby nás zastavila.
🍀 Naučme se přijímout smutek. Odtud pak může vyjít štěstí.
🍀 Naučme se přijímat chyby druhých.
🍀 Žijme život s vědomím, že každý neprožitý moment je jako nikdy nenarozená vzpomínka... 🙂 💕
Může jít o obrázek 5 lidí a dítě